Биотехнологиите са с ниски разходи и висока ефективност, интервю с проф. Бриньоли

0
Eurovix Spa е италианска компания, която работи от 1989 г., лидер в областта на биотехнологиите, прилагани за възстановяване на околната среда.  Повече от 17 години разработва, произвежда и прилага биологични технологии, които могат да се използват в аквакултурите.  От три години тя участва в амбициозен европейски проект, който възнамерява да изучава нова технология за производство на зеленчуци в хидропонни оранжерии, хранени от хранителните вещества, произведени от риби, отглеждани в затворен кръг.

Проектът се нарича Inapro – иновативна аквапоника за професионално приложение и е създаден за разработване на модел на аквапоника, приложим в селските и градските райони в Европа и в света. Иновативният подход е насочен към спестяване на енергия и вода в съответствие с последните стратегии на ЕС в  обхват на програма „Хоризонт 2020“. По проекта работят 18 партньори от шест европейски държави плюс Аграрния университет в Пекин.

Попитахме проф.  Pierlorenzo Brignoli, научен директор на Eurovix Spa, за да ни обясни подробно от какво се състои проектът INAPRO.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Проф. Бриньоли, какво е аквапоника?
– Aquaponics е технология, все още недостатъчно известна в Европа, която използва катаболитите, произведени от риби, отглеждани в рециркулационни системи (Recirculation Aquaculture System), за захранване на хидропонното отглеждане на зеленчуци.

Защо е малко известно?
– Защото все още това е „нестабилна“ технология, която все още не е стандартизирана и с технически решения, които не винаги са икономични;  проектът INAPRO има за цел да преодолее тези препятствия, за да стигне до един или повече модели, приложими в различен контекст.

Може ли да е една от технологиите на бъдещето?
– Потенциалът е много голям, просто е въпрос да се намерят протоколи за управление, които да бъдат лесно разбираеми и приложими както от рибовъдите, така и от зеленчукопроизводителите.

Партньорите по проекта изглеждат много квалифицирани …
– Проектът събра 18 научни и производствени реалности на високи постижения в аквакултурата и земеделието в Европа и Китай, като Университета на Вагенинген в Холандия или Института IGB в Берлин и Института за морски изследвания Havforskningsinstituttet в Норвегия и Китайския университет по земеделие, за да назовем само няколко.

Как Eurovix влиза в тази работна група?
– През последните години Eurovix показа, че е сред най-добрите биотехнологични компании в Европа и сред първите в света, тъй като е проучил и прилагал в областта, в рибовъдни стопанства и в пълен мащаб, концептуално проста, икономична и екологична технология, способна да донесе  ползи и в икономически план за производителите на аквакултури от цял свят.  Работили сме в Азия, САЩ, Латинска Америка и Африка със същата ефективност.

Какво представлява биотехнологията Eurovix?
– Това е екологична технология, която използва био-промотори за възстановяване, оптимизиране и ускоряване на процесите на самопречистване на водните екосистеми: азотни и фосфорни цикли, стабилизация и минерализация на органичните вещества в утайката.  Често се смята за B.A.T.  защото е единственият приложим в сложна среда (течащи води) или много големи (големи езера и лагуни) при ниски разходи и без да създава въздействие върху обекта и близките райони.  За да се прилага, не се изискват специални структури и не се използва енергия.

Какво представляват био-промоторите?
– Те са сложни смеси от естествено подбрани микроорганизми, ензими, растителни екстракти и минерални катализатори, които, след като бъдат пуснати в екосистемата или в развъдните резервоари, се активират и започват да работят за борба с явленията на еутрофикация, за да намалят концентрацията на азот  и фосфор с последващо намаляване на риска от ненормален растеж на водорасли, за минерализиране и стабилизиране на органичното вещество в утайката (като по този начин увеличава наличността на кислород).  В конкретни термини биопромоторите намаляват нивото на стрес на водните организми, повишено чрез подобряване на производителността на добитъка, намаляване на производствените разходи и повишаване на качеството на продукта.

Какво съдържат био-промоторите?
– Микроорганизмите, използвани в смесите, са разрешените от международните закони (непатогенни и без рискове за хората, животните и екосистемата), те не са генетично модифицирани и са в състояние да въздействат високо ефективно върху биоразградими вещества.  Всички био-промотори са преминали различни тестове за токсичност и са обявени за не опасни за околната среда и хората, които влизат в контакт с тях.  Те са били използвани в множество обекти с висока екологична и натуралистична стойност (паркове, райони на Рамсар и др.), след като са преминали изпит на научните комисии .

Каква е ролята на Eurovix в проекта INAPRO?
– Сърцето на системите за аквапоника е биофилтърът, който позволява живота и растежа на рибите в аквакултурата и осигурява на растенията необходимите хранителни вещества в района на хидропониката;  двата цикъла трябва да работят синхронизирано и в синергия, това не винаги е лесно;  био-промоторите, като се намесват пряко в ефективността на био-филтъра, улесняват тази синхронна работа.
Eurovix работи за разработването на продукт, който да се адаптира към нуждите на системата, независимо от условията на отглеждане и развъждане, просто помислете, че демонстрационните растения са разположени в различни климатични зони, например в Испания или Германия, Белгия и Китай.  Създаденият био-промотор може да се използва лесно и в рециркулационни рибни ферми.

Защо един млад предприемач трябва да инвестира в аквапоника?
– Защото това е технология, която прави възможно възстановяването на изоставени индустриални зони, без да се консумира повече земя.  Защото ви позволява да произвеждате здравословна, добра и екологична храна дори в градските райони.  Защото това се оказва технология на бъдещето.

Защо фермерът трябва да използва биотехнологиите на Eurovix във фермата си?
– Защото се оказа много ефективна технология, лесна за използване и с ниски разходи.  Колко биха заложили преди тридесет години на използването на течен кислород в аквакултурите?  Биотехнологиите вървят по същия път и, сигурен съм, ще бъдат потвърдени като една от технологиите на бъдещето.

http://www.pubblicitaitalia.com/stampa_articolo.php?testata=3&y=2017&nr=2&id=15804

Напиши коментар

X

Your Shopping cart

Close