Биологична система

за намаляване замърсяването на въздуха на работното място

Метод за пречистване на въздуха на работните места, както в офиси, така и в работилници, складове и др., където е необходимо да се намали замърсяването на въздуха и наличието на суспендиран прах, който е много дискутиран напоследък проблем и понастоящем трябва да бъде в граници определени от законовите норми.
Биологично намаляване на замърсяването на закрито и подобряване качеството на въздуха.
Замърсяването на въздуха на закрито, тоест в затворени среди, като офиси, къщи и др., обикновено се определя на база всички замърсители, които могат да бъдат и на открито, включително твърди прахови частици PM10, идващи от електронно оборудване (например компютри, принтери, фотокопирни машини), както и молекули от химически продукти, използвани за по-бързо почистване.

Апаратите Bio air cleaner

използващи органичен и естествен консуматив от Eurovix

Иновативна система за намаляване замърсяването на закрито и подобряване качеството на въздуха, чрез използването на автоматични системи, които използват напълно органичен и естествен продукт произведен от италианската фирма Eurovix. Действието на нашите апарати гарантира непрекъснатото пречистване на въздуха, улавяйки наличния прах и алергени, като действието му може да се нарече „измиване“. Благодарение на изпаряването на самия продукт под формата на овлажняване, което не се вижда с просто око, се постига намаляване на неприятните миризми в околната среда, както и усещане на приятен свеж аромат.

Апаратите Bio air cleaner

използващи органичен и естествен консуматив от Eurovix

Иновативна система за намаляване замърсяването на закрито и подобряване качеството на въздуха, чрез използването на автоматични системи, които използват напълно органичен и естествен продукт произведен от италианската фирма Eurovix. Действието на нашите апарати гарантира непрекъснатото пречистване на въздуха, улавяйки наличния прах и алергени, като действието му може да се нарече „измиване“. Благодарение на изпаряването на самия продукт под формата на овлажняване, което не се вижда с просто око, се постига намаляване на неприятните миризми в околната среда, както и усещане на приятен свеж аромат.

Течният филтър изглежда бистър преди поставянето му . В края на използването е замърсен от събраните вещества и частици след филтрацията. Така той филтрира замърсителите на въздуха. Количеството на използваният продукт от Bio air cleaner варира според различните модели, които се избират в зависимост от обема въздух, който се пречиства.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използване на пречистваща система Bio air cleaner , захранвана с биологичен комплекс в течна форма, в затворена среда, където има наличие на прах, с проверка на ефекта от премахването му и пречистване на въздуха.

Място на теста
Система
Използван продукт
Тип на теста
Измервателен уред
Резултати

EUROVIX

Всички активни елементи в съединенията на продуктите са с естествен произход и не съдържат ГМО.

X

Your Shopping cart

Close